Kvisttyper

 

Hos Dormus arbejder vi med alle slags kvisttyper, f.eks.:

Kvistens fordele

Fordelene ved kviste er mange. Grunden til behovet for en kvist er primært at flere og flere tager de ubrugte kvadratmeter under taget i brug og skaber sig et nyt rum og muligheder i boligen. En kvist kan gøre en væsentlig forbedring for et rum ved at give en bedre og større rumoplevelse, bedre udsigt, større lysindfald i tagetagen samt give egendommen mere karakter.

I Danmark har vi en stor tradition for at dyrke naturens eget lys og vi har ligesom svenskerne gjort meget ud af at bringe uderummet ind i huset. Vi mener at et af de bedste tiltag man kan gøre i sin bolig for at opfylde dette ville være at få en kvist som vil “åbne” huset op så naturen kan komme ind.

Produkter og Service

Fordelene ved vores præfabrikerede kviste er mange. Som det vigtigste kan nævnes, at kvalitetsniveauet er langt højere end det, der opnås på en byggeplads qua de mange maskiner, vi har til rådighed. Årstiden og dermed vejrliget spiller en mindre rolle, og proceskontrol er pludselig mulig. Ensartethed ved fabriksfremstilling er helt naturlig, og den meget korte montagetid giver enorme besparelser på byggepladsomkostninger, som fx stillads og skurforhold. Konklusionen er, at prisen ofte er sekundær i forhold til de mange andre økonomiske udfordringer, du står overfor. Tør du, eller tør du lade være….?

Vinduer

Lysmængden spiller en stor rolle i hverdagen, det er derfor muligt at få vinduer i siderne, i kippen eller måske begge dele. Skal der meget lys til, kan vi levere glaskviste, som også har glas i taget. Vinduer og dørelementer kan frit vælges til eller fra som en del af leverancen, og vi kan også tilbyde, at montere dine egne elementer på fabrikken inden levering af kviste. Type og fabrikat er dit individuelle valg, og kan være bestemt ud fra nuværende eller fremtidige løsninger på din bygning.

Husk desuden, vi leverer ovenlysvinduer, der smukt komplementerer vores kvistproduktion.

Præfabrikeret løsning

En præfabrikeret løsning fra Dormus er ikke det, man typisk kendetegner ved præfabrikerede produkter. Typisk er det til opgaver med mange ens enheder, med et mindre udvalg at vælge imellem. Vi arbejder udelukkende med individuelle løsninger, og for os er der ingen standard Produkter, men kun variable standard løsninger, som anvendes i de forskellige kvisttyper. Dette giver dig som forbruger store valgmuligheder, med sandsynlighed for, at der ikke er andre, der har en kvist magen til din. Kort sagt, har vi standardiseret det individuelle, og det giver dig alle muligheder, for din helt egen løsning. Alle kvisttyper produceres præcis til din taghældning, og denne er typisk meget forskellig fra hus til hus, og indimellem også fra placering til placering. Størrelsen på kvisten er ligeså individuel, og bestemmes ud fra forskellige parametre som fx spærafstande, vinduesmål eller blot ønsket om en ganske bestemt højde og bredde. Kvistens egen geometri i form af taghældninger eller radier er helt individuel. Valget af kvisttypen er helt op til dig som bygherre, og bør være inspireret af bygningens øvrige eller fremtidige arkitektur.

Materialer

Materialevalget er næsten ubegrænset, dog med de anvendelsesmuligheder der findes inden for deres rammer. På taget kan anvendes falsede metaller som zink og kobber, tagsten eller tagpap. Coatet falsbar aluminium er også blevet en anvendelsesmulighed, og fås i mange farver. Metallerne har den længste levetid, og der er et absolut minimum af vedligehold. Tagsten og tagpapløsningerne kender vi typisk som vores øvrige tagbelægninger på huset eller garagen, og her er typisk lidt mere vedligehold og kortere men absolut fornuftig levetid. Siderne, også kaldet flunke, kan udføres med de samme metaller, men også træbeklædning, eternit og mange andre facadebeklædninger. Her er metallerne igen vedligeholdelsesfri, og absolut at anbefale, da de har meget lang levetid, og ikke vil blive misfarvet.

Transport & Montering

Kvistens indvendige færdiggørelse udføres efter montering på din bygning, og herunder ligger isolering, dampspærremontering samt gipsplader og malerarbejde. Af transport og montage hensyn er dette mest fordelagtigt, og giver samtidig fuld kontrol over kuldebroer og dampspærrens tæthed, da det kan udføres uden unødvendige samlinger. Den færdige kvist er en færdig enhed med alle inddækninger monteret, og derfor er montering relativ enkel. Det kræver naturligvis et stillads og en kran, men ellers blot almindelig. Kendskab til håndværk. Du kan købe kvisten ab. Fabrik, leveret på byggeplads eller færdigmonteret på taget af vores eget kvalificerede personale.

kviste

Kvistens opbygning

Tag opbygning for metal tage og flunke udføres altid som en ventileret konstruktion af ru brædder ifølge Byg-Erfa´s erfaringsblad nr. (37) 08 06 26 samt SBI anvisning 226. Dette er samme konstruktion som Rheinzink® anbefaler for at modvirke problemer med kondens og bagsidekorrosion. Brædderne suger ganske enkelt kondensvandet bort fra zinkens underside, hvorefter fugten ventileres bort gennem en indbygget ventilationsspalte. Den øvrige konstruktion er ligeledes diffusions åben.

Tagpap tag og kviste forberedt til tagsten udføres ligeledes diffusions åbne og ventileret.

En traditionelt udført skotrende danner tilslutning til tagfladen på huset, mens et særligt fremstillet profil sikrer undertagets tilslutning til skotrenden.

Ved hjælp af gennemtænkte konstruktioner sikres træværket den bedst mulige konstruktive beskyttelse, via drypkanter, fodblik og vandnæser.

Ventilationsåbninger udføres direkte, så alle konstruktionsdele der kræver det, bliver ventileret korrekt ifølge Byg-Erfa´s erfaringsblad nr. (37) 08 06 26 samt SBI anvisning 226 – uden det skæmmer det færdige resultat.

Udhæng og gesimser kan tilpasses husets stil, helt ned i de små detaljer. Det er nu også muligt at få udført vores standard gesimser i farvet aluminium, for at minimere vedligeholdelse.

Som standard tilbydes kun dansk produceret kvalitetsvinduer, monteret med super lavenergiglas og færdigbehandlet fra fabrik. I vanskeligt tilgængelige kviste anbefales Træ/Alu eller Plast elementer, for at minimere vedligeholdelsen. Der er mulighed for at få vinduer i flunkene og til kippen.

Pga. miljømæssige forhold, er bly ikke længere tilladt i byggeriet, og derfor anvender vi primært Rheinzink® som frontinddækning for at opnå suveræne kvalitets og miljøforhold. Dette giver god sammenhæng i materialernes levetid.